POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

UDZIELAM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM:
– dążącym do lepszego poznania siebie, szukającym „własnej drogi”
– pragnącym nauczyć się słuchać własnego ciała, wzmocnić motywację do zmiany stylu życia i żyć w zgodzie ze sobą samym
– dążącym do korzystnej modyfikacji własnych nawyków i przekonań.
– będącym w trudnym momencie zmiany, dotyczącej różnych obszarów funkcjonowania: relacji z bliskimi, konieczności wprowadzenia diety, diagnozy choroby i innych wydarzeń zmieniających dotychczasowe życie
– przeżywającym żal spowodowany utratą zdrowia, zmagającym się z chorobą przewlekłą własną oraz bliskiej osoby
– doświadczającym trudności z akceptacją choroby i procesu leczenia poprzez wprowadzenie restrykcji żywieniowych (między innymi w chorobach takich jak: cukrzyca, celiakia, choroby zapalne jelit, zespół jelita drażliwego, choroby trzustki, nietolerancje i alergie pokarmowe, choroby tarczycy i wiele innych)
​- napotykającym na problemy wychowawcze, również w związku chorobą i leczeniem dziecka
– chcących budować bardziej satysfakcjonujące i świadome relacje z innymi

FORMY WSPARCIA

W ZAKRESIE POMOCY I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OFERUJĘ
– konsultacje pierwszorazową. Jest to pierwsza wizyta u psychologa, polegająca na przeprowadzeniu wywiadu, diagnostyce potrzeb i trudności klienta, omówieniu możliwości terapeutycznych, zaproponowanie kontraktu terapeutycznego, wstępnej psychoedukacji
kolejne sesje, mające na celu pogłębioną pracę nad kwestiami zgłaszanymi przez klienta, przybliżającą do osiągnięcia zamierzonego celu, wsparcie psychologiczne w procesie zmian
warsztaty i treningi redukcji stresu, pracy z ciałem, rozwijające umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi problemami ,  głównie w aspekcie sposobu odżywiania się (zaburzenia odżywiania, poczucie straty wywołane koniecznością stosowania restrykcji żywieniowych, polepszenie funkcjonowania psychosomatycznego)
szkolenia dla konkretnych grup odbiorców,
grupy wsparcia
Umów wizytę

NAPISZ DO MNIE

WYPEŁNIJ ZAŁĄCZONY PONIŻEJ FORMULARZ