Resources Therapy ®

RT® to terapia psychologiczna Resources Therapy, bazująca na holistycznym podejściu terapeutycznym. Zwraca się uwagę na wzajemne powiązania pomiędzy ciałem, umysłem i psychiką. Twórcą metody jest Prof. Gordon Emmerson z Australii, który przyczynił się także do rozwoju Ego State Therapy u boku Johna G. Watkins’a. Organizacją zrzeszającą certyfikowanych terapeutów RT® jest Resources Therapy International z w Australii.

Zalety terapii psychologicznej Resources Therapy?

RT® to terapia psychologiczna Resources Therapy oparta na zrozumieniu, że osobowość składa się z części, które determinują nasz sposób postrzegania sytuacji i radzenia sobie w danej chwili. W zależności od tego, jaka część znajduje się aktualnie w polu świadomości, możemy odmiennie reagować na zaistniałą sytuację. Przekłada się to na nasze działania, postrzeganie świata, zdrowie psychiczne i somatyczne oraz jakość relacji z innymi. Tym, co urzekło mnie w RT® jest to, że choć pracuje z traumą nie retraumatyzuje, pomaga szybko dotrzeć do trudności i uświadomić osobie zgłaszającej się na terapię, że ma zasoby, które mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie. Co więcej, dostrzega i uznaje wszystkie części osobowości, jako wartościowe dla klienta. Docenia i wzmacnia te zranione, oferując im bezwarunkową akceptację.

RT® to terapia psychologiczna Resources Therapy, pracująca z częściami, które doznały traumy lub przejmują kontrolę w nieodpowiednich momentach, prowadząc do pojawienia się niekorzystnych emocji i zachowań. I choć każda cześć bierze na siebie zadanie pomagania i ochrony, zdarza się, że jedna z nich pojawia się w sytuacjach, w których lepiej by pojawiła się inna, mająca lepsze umiejętności poradzenia sobie. Nie dopuszcza innych, choć sama nie jest „ekspertem” od danej trudności. Jeśli taka sytuacja się utrwala, pojawiają się objawy z ciała i psychiki, takie jak ataki paniki, lęk uogólniony, zaburzenia odżywiania, a zwłaszcza jedzenie kompulsywne, nadmierne rozpamiętywanie przeszłości, zachowania agresywne, depresja, uzależnienia, choroby o podłożu psychosomatycznym, dolegliwości bólowe i wiele, wiele innych.

Kiedy stosujemy Terapię Zasobów – Resource Therapy?

Techniki stosowane w terapii RT® nakierowane są na odkrycie i lepsze poznanie własnych zasobów. Terapeuta RT® pomaga nauczyć się umiejętnie korzystać z odpowiednich części w najbardziej adekwatnych momentach codzienności. Jest przewodnikiem, mediatorem w negocjacjach, oferuje zrozumienie i akceptację. Wspiera w procesie odkrywania i uświadamiania sobie przez klienta, że ma zasoby, z których może skorzystać. Pomaga stopniowo rozwiązywać to, co leży u podłoża niekomfortowych odczuć i zachowań.

RT® dysponuje również narzędziami, które pozwalają nie tylko na interwencje leczące, ale także na samorozwój i rozszerzanie palety możliwości osoby zgłaszającej się na sesję. Jedną z ich jest Mapa Zasobów w RT®. Jej opracowanie pokazuje jakimi częściami dysponujemy, choć nie zawsze po nie sięgamy. Indywidualna Mapa opracowana z terapeutą staje się „przewodnikiem” po zasobach, które odpowiednio używane, prowadzą do lepszego funkcjonowania na każdym poziomie życia. Metody stosowane w Terapii zasobów mogą być wykorzystane w pracy z osobami dorosłymi, a także jako terapia dla dzieci.  Forma spotkania dostosowana jest do potrzeb klienta: sesja indywidualna, rodzinna i partnerska.

Praktycy RT® zrzeszeni w Resources Therapy International, po doświadczeniach własnych związanych z pandemią, zgodnie stwierdzają, że to podejście doskonale sprawdza się również w formie spotkań online.

Małgorzata Pietras-Mrozicka

Certyfikowana terapeutka RT – Clinical Qualifications Resource Therapist. Szkolenie i superwizja: Prof. Gordon Emmerson oraz inni terapeuci/nauczyciele RT®. Oferuję Resources Therapy® w formie sesji online w języku polskim oraz angielskim.