W zabieganym świecie często spychamy własne potrzeby na dalszy plan, przedkładając kolejne obowiązki i wymagania innych nad potrzeby własnego ciała i duszy. Kierując się tylko rozumem zatracamy kontakt z sobą samym. Zakłócamy wówczas tak ważny dla zdrowia stan równowagi pomiędzy psyche i somą. Nie słyszymy, co do nas mówią emocje, ciało.. Konsekwencją tych zaniedbań wobec ciała i potrzeb psychicznych mogą być rozwijające się choroby o podłożu psychosomatycznym, zaburzone relacje z innymi, brak akceptacji siebie oraz odczuwania satysfakcji z życia.

Moje wsparcie psychologiczne, psychodietetyczne oraz praca z ciałem umożliwią ci większy wgląd w świat własnych emocji i potrzeb oraz nauczą cię uważności na to, co mówi do ciebie Twoje ciało. Pozwoli ci to stopniowo odzyskiwać stan wewnętrznej równowagi korzystny dla dobrostanu psychicznego, utrzymania zdrowia, zapobiegania chorobom psychosomatycznym oraz związanym z niewłaściwym sposobem odżywiania się.

RÓWNOWAGA na linii Ty i twoje ciało sprzyjać będzie dalszym, pozytywnym zmianom, samorozwojowi oraz lepszej jakości życia.