Lepiej poznasz siebie, a dzięki temu będziesz w stanie wyeliminować przyczyny dotychczasowych niepowodzeń w różnych sferach życia, takich jak niesatysfakcjonujące relacje z innymi, niski poziom zadowolenia z życia, brak akceptacji siebie i swojego ciała, niezdrowe nawyki żywieniowe i wiele innych. Wszystkie te niepowodzenia mogą znacząco wpływać na twoje funkcjonowanie i zwiększając poziom odczuwanego stresu, sprzyjać pojawieniu się wielu chorób o podłożu psychosomatycznym.

Nasza wspólna praca oparta na filarach takich jak wzajemne zaufanie oraz akceptacja stanie się drogą. Stąpanie po niej będzie procesem, który otworzy szersze możliwości dostrzegania własnych potrzeb, definiowania emocji, odczytywania sygnałów płynących z ciała oraz odkrywania własnych=h zasobów, które możesz wykorzystać jako narzędzia do radzenia sobie z trudnościami. Umożliwi to lepsze poznanie i akceptację siebie oraz podniesie satysfakcję z życia.

Dzięki temu, że lepiej poznasz siebie wzmocnisz jednocześnie swoje zdrowie psychiczne i fizyczne i wyeliminujesz bądź zredukujesz objawy wielu chorób. Czerpiąc większą satysfakcję z życia i lepiej radząc sobie z problemami nauczysz się między innymi budować pozytywne relacje, zyskać motywację do wprowadzania zmian takich jak modyfikacja diety oraz akceptować siebie.