WARSZTATY I SZKOLENIA

Oferuję warsztaty i szkolenia dla konkretnych grup odbiorców (osoby zdrowe i chorzy, a także ich rodzice, rodzeństwo, krewni, przedstawiciele instytucji publicznych, usługodawcy komercyjni, grupy szkolne oraz przedszkolne).
Udział w warsztatach rozwija wiedzę, świadomość i umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi problemami. Prowadzę:
– warsztaty pracy z ciałem,
– warsztaty redukcji stresu, radzenia sobie z akceptacją diety,
– warsztaty wzmacniające motywację do podjęcia leczenia (redukcji nadwagi, walki z chorobą),
– warsztaty kulinarne, „odczarowujące” dietę,
– warsztaty dla grup szkolnych i przedszkolnych, mające na celu zrozumienie i akceptację odmiennego sposobu jedzenia osób o specjalnych potrzebach żywieniowych.
Szkolenia dotyczą praktycznych aspektów życia na diecie, psychologicznych aspektów życia z chorobą dietozależną, przygotowywania zbilansowanych posiłków, psychoedukacji, form wsparcia społecznego.
Szkolenia przeznaczone są dla:
– osób chorych i ich rodzin,
– dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych,
– dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dystrybucję posiłków w szpitalach, przedszkolach, szkołach, sanatoriach oraz restauracjach i hotelach.
Masz Pytanie?

NAPISZ DO MNIE

WYPEŁNIJ ZAŁĄCZONY PONIŻEJ FORMULARZ


    Zapraszam na konsultacje